Vår portfölj

Som oberoende konsulter skapar vi unika lösningar åt varje enskild klient och uppdrag.
KMA

Vi arbetar enligt vårt eget skräddasydda ledningssystem, detta vill vi alltid ligga i framkant för. Kvalitet och miljöledningssystemet ligger till grund för att stödja företagets rutiner i projektarbetet. Det är viktigt att rutiner som utförs och dokument som används är anpassade till verksamheten och utgör ett hjälpmedel, således inte onödig byråkrati för någondera part.

Solenergi

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning vilket innebär att det finns krav på vem som får installera den och hur det ska göras. Vi erbjuder komplett soldesign och montering. Utförandet görs av certifierad personal. Planering behövs för att det ska bli så bra och säkert som möjligt, både för dig och omgivningen.

Distribution

Exklusiv distribution begränsar antal återförsäljare till endast ett fåtal inom ett större geografiskt område, och används när varumärket ska vara exklusivt. Exklusiv distribution är vanligast bland varumärken i lyxsegmenten. Exklusiv distribution kännetecknas av goda relationer med återförsäljare och därigenom mer kontroll över priser, service samt marknadsföring.

Projektledning

I de flesta projekt tas en projektplan fram. Ansvarig är arbetsledaren. Projektplanen projekt anpassas direkt efter att avtal ingåtts med kund för att säkerställa att tidiga aktiviteter i produktionen genomförs på rätt sätt. Projektplanen innehåller en kort beskrivning om projektet, vem som är byggherre, beställare (kund) och entreprenör (huvudleverantör)

Miljöinventering

Vi ska också tillgodose de miljökrav beställaren har och arbeta så säkert som möjligt för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal. Givetvis innehar vi samtliga erforderliga certifikat och behörigheter samt följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter som råder. Inventering av FA (farligt avfall) utformas samt provtagningar lämnas till laboratorium för analys.

UTBILDNINGAR

Grundkurs solcellsmontör
Fallskydd
Säkra Lyft
Ställning 9meter
Mobilarbetsplattform
Saneringskurs
HLR Första hjälpen
Heta ARBETEN

Kalkyl

Zunrize Conzulting´s roll är både som totalentreprenör och utförandentreprenör samt underentreprenör. Aktiviteterna samordnas av kalkylator och arbetschef innan anbud lämnas. Ändringar i kontrakt görs direkt i kontraktsformulär eller i ett upphandlingsprotokoll. Berörda parter delges skriftligen.

Marknadsföring

Marknadsföring är en representation av ditt varumärke och ska på ett tydligt sätt förmedla vad ditt företag står för. Företagspresentation med rörliga bilder ger trygghet och förtroende. Vi skapar innehåll som ger värde! en genomtänkt närvaro i sociala medier är ett effektivt verktyg som ger många positiva resultat. Att annonsera i sociala medier där er målgrupp befinner sig ger er möjlighet att kommunicera med dom på deras villkor, mitt i deras vardag.

Vi tillhandahåller högsta nivå!

Oavsett yrkesområde så erbjuder Zunrize Kvalite.