Om oss

Bild trans zunrize

Arbetsmetodik

Arbetsmetodiken anpassas till uppdragets storlek och omfattning, men ser i stora drag likartad ut. Tillsammans med kunden identifierar vi produkten med avseende på funktioner, flexibilitet, kostnadsramar och kvalitetsnivå. Efter att vi genomfört program/ramhandling presenterar vi innehållet i handlingen för kunden. Eventuella synpunkter arbetas in i handlingen innan fastställande.

Tillsammans med er kartlägger vi uppdragets specifika behov och presenterar underlag för de vägval och beslut som fortlöpande måste tas i uppdragets olika skeden.

Zunrize är ett modernt och flexibelt företag med entreprenörsanda som snabbt kan ställa om och anpassa sig till er organisation och just era önskemål. Vi är inte rädda för att tillsammans med er testa nya grepp för att nå målen.

Kundens vision är vår ambition!

Zunrize är helt oberoende i förhållande till leverantörer och lösningar. Som oberoende konsulter ser vi främst till era intressen. Vi är inte beroende av tillverkare, leverantörer, entreprenörer eller distributörer vi är dock  ibland återförsäljare av produkter i olika segment.

Som oberoende rådgivare skapar vi unika lösningar samt investeringar åt varje enskild kund och vi strävar efter högsta kvalitet för att uppnå kundens vision i varje projekt.

Namnlös design (7)

Investeringar

Har du 15 min över per dag? Investeringar behöver inte vara komplicerat, det gäller att hitta rätt verktyg. Dina drömmar är värda att uppnås!

Kvalitet

Kvalitet uppnås genom stuktur, rutin och ett syfte. Utifrån era behov ser vi till att ni får den vägledning ni behöver. Tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för just ert företag.

Namnlös design (9)

Säkerhet

Med noggrannhet och god planering ser man till att anskaffa sig en riskanalys. Endast då kan man känna sig säker på det man gör. Vi erbjuder endast spjutspetskompetens!

Zunrize Teamet

Varje konsult är expert inom sitt område. Vi erbjuder endast spjutspetskompetens!

Maykol Monardez

Konsult / Ceo Zunrize Consulting

Veronica Diaz

Creative Director / Diaz Digital

Sebastian Jorquera

Media Producent / Vidavision Media Group

Vi tillhandahåller högsta nivå!

Oavsett vilken genre så erbjuder Zunrize kvalite.